top of page

Kdo smo / Wer wir sind

Center Koroških Slovencev in njih prijateljev

Prireditveni center je bil ustanovljen in odprt septembra 2023. V njem ima svojo domačo dvorano profesionalno gledališče Teater Rampa. Prostori so na voljo našim članom, prijateljem in kulturnim ustvarjalcem, ki se zavzemajo za solidarične odnose med obema jezikovnima skupinama na Koroškem. Z veseljem naše prostore dajemo v najem vsem kulturnim ustvarjalcem, ki želijo predstaviti svoje delo v urbanem okolju dežele Koroške, v glavnem mestu Celovec.

 

Das Veranstaltungszentrum wurde im September 2023 eröffnet und beheimatet das zweisprachige professionelle Theater RAMPA. Die Räumlichkeiten dienen unseren Mitgliedern, Freunden und Akteuren, die sich um ein solidarisches Miteinander beider Sprachgruppen in Kärnten bemühen. Gerne vermieten wir unsere Räumlichkeiten an Kulturschaffende, die ihre Arbeit dem Publikum im urbanen kärntner Raum in der Hauptstadt Klagenfurt vorstellen möchten.

Veranstaltungszentrum der Kärntner Slowenen und Freunde

bottom of page